Google Website Translator Gadget

torsdag 6 september 2012

Kanske den märkligaste företeelsen i hela universum

En neutronstjärnas storlek i jämf. med staden Vancouver















Det här är ett av universums mest fantastiska objekt. En neutronstjärna ! Visserligen ett föremål som ingen av oss någonsin har sett, men ändå ett som vi vet ganska mycket om, trots allt. Neutronstjärnor är lämningar efter exploderande stjärnor (supernovor). När den urspr. stjärnan har exploderat faller delar av materien sedan ihop till en liten roterande "kula" med en diameter av ca. 20 - 30 km. När resterna drar ihop sig av gravitationen så ökar rotationshastigheten ju mindre den blir. Vid en viss gräns så kollapsar materien och atomkärnorna trycks ihop. En neutronstjärna har då bildats med en täthet som är otroligt hög. En tesked massa väger där motsv. 6.000 miljoner ton (jordton).

På ett avstånd av ca. 28.000 ljusår, så finns det en neutronstjärna (PSR J1748-2446ad) med en "vikt" av 2 x solens vikt. Den är 32 km i diameter och roterar med 716 varv i sekunden. (716 Hz) Det är den snabbaste roterande neutronstj. som vi känner till (Ref.: En köksfläkt roterar med ca. 4 - 8 varv i sek.). Om man som ett tankeexperiment föreställer sig, att man skulle stå på ytan av neutronstjärnan. Ja, med den perferihastigheten så skulle man färdas runt med en hastighet av 25 % av ljushastigheten !! Det skulle i sin tur betyda, att tiden för den personen skulle gå saktare än för en yttre betraktare (t.ex. en person som på bildexemplet skulle stå nere i staden Vancouver). M.a.o. så skulle den personen åldras snabbare än den som snurrar runt på neutronstjärnan. (OBS ! Bara ett tankeexperiment. Ingen person skulle överleva den gravitationen !)

Inga kommentarer: