Google Website Translator Gadget

onsdag 26 mars 2014

Flight MH370

Uppenbart är, att de malaysiska myndigheterna medvetet döljer och selekterar fakta. Varför... verkar helt oförståeligt..!?? Vad har de att vinna på det. Dessutom så fortsatte de, att leta efter planet i sydkinesiska sjön, trots att det relativt tidigt fanns motordata från planet via Inmarsat som tydde på, att planet tagit en sydlig kurs i riktning mot sydpolen.

En mängd mer eller mindre fantasifulla konspirationsteorier har under de senaste veckorna vandrat runt i media. Till sitt försvar först baserade på undermåliga fakta, men nu... trots en allt klarare bild om förloppets natur... fortfarande frekvent förekommande. Jag är väl inte sämre själv, även om jag försöker, att ha en mer pragmatiskt bild av händelseförloppet. När satellitbilder av några förmodade vrakdelar visades i media, så förbättrade jag och reducerade dem i mitt bildprogram. (Se nedanstående bild !) Om mina analyser har någon verklighetsanknytning får väl ev. framtiden utvisa. För när ingen annan gjorde någon bildtolkning, så tyckte jag, att det kunde vara intressant.

Just nu har en speciell teori seglat upp som mer trolig för mig. Och jag är i alla fall relativt insatt i flygtekniska frågor. Det som jag tror hände är,..... att något dramatiskt elektriskt hände, när transponderns radaridentifikation på planet plötsligt slutade att sända. Exakt vad.. kan man ännu inte veta, men just då ändrar planet kurs och svänger vänster mot en sydlig kurs. Det vi nu vet, är att planet också började stiga mot drygt 13.000 meter. En onormal höjd som det sedan skulle hålla hela vägen mot slutet. Min teori är, att en mängd elektroniska enheter plötsligt förlorade sin kraftförsörjning. Dock inte autopiloten till fullo. Emellertid så verkar den nya sydliga kursen vara "exakt" en 180 graders kontrakurs mot den inprogr. mot Beijing. Något som kan tyda på ett plötsligt databit-fel i navigationselektroniken. Framför allt för att planet svänger mot en exakt kontrakurs. Det skulle kunna tyda på ett bitfel i Heading-inställn. (kursen). Samtidigt som planet plötsligt stiger mot en ny marschhöjd. Som också skulle kunna bero på ett liknande databit-fel i Altitud-inställningen. Av samma grundläggande orsak...!? Att piloterna sedan inte kunde ändra tillbaka de aktuella inställningarna, skulle kunna bero på att själva presentationselektroniken (displayer och knappar på instrumentbrädan) också förlorat sin kraftförsörjning. M.a.o. helt mörkt på panelen.

Kontentan av resonemanget blir, att viktiga delar av elektroniken förlorade sin kraftförsörjning. Av någon orsak..?!  Förutom bl.a. autopiloten som uppenbarligen fortfarande kontrollerade planet. Vilket bidrog till att transpondrar stängdes av, komm.-radion slutade att fungera och framför allt... piloterna förlorade kontakten med planet via de okontaktbara kontrollerna i den strömlösa cockpiten.