Google Website Translator Gadget

fredag 15 september 2017

Genom honom åter uppstånden... (bN)

Det var väl ingen som trodde, att Messias skulle återvända till Jorden igen..!? Nej, men nu är hans ställföreträdare pastor Alexander Bard här istället. Den utvalde och allvetande som sitter inne med den verkliga sanningen. Nu ständigt i media predikande sitt kategoriska budskap. För att inte tala om den sällsynt mediala gåva han samtidigt äger. Nämligen att med säkerhet också veta hur framtiden ska bli.

In the last minute... (bN)