Google Website Translator Gadget

onsdag 4 juli 2012

Guds partikel nu nedstigen från himlen

Idag tillkännagav Cern, att man med stor sannolikhet har hittat Higgs-partikeln. Den partikel (eller det fält) som ger alla andra partiklar massa. Dvs all vanlig materia som universum består av. Populärt brukar man säga, att Higgs-fältet är som "sirap" och att det är partiklarnas "friktion" mot sirapen som gör, att partiklar med massa uppstår. (Partiklarna = protoner, neutroner, elektroner och alla elementarpartiklarna)

Teorin att det borde finnas en Higgs-partikel skapades av Mr. Higg himself redan på 1960-talet, men har alltså fram till idag bara varit en hypotes. En förutsättning för att standard-teorin om hur universum är uppbyggt skulle stämma på alla punkter. Nu, när den är en verklighet, så väntar kanske nya överraskningar, då man ännu inte vet, om det "bara" finns en (1) Higgs-partikel. Bara framtiden vet svaret

måndag 2 juli 2012

Ingen har sett min båt

Klicka för större bild !


Min och min....!?? Ja, dvs jag har omdesignat en redan existerande båt. Närmare än så kommer man väl inte en sån' här pärla. Men, det är väl gott nog. Och så slipper man förstås betala försäkring, "båt"-plats och tankningen. Den lär väl gå på en månadslön...... för en statsanställd...... kanske !? Det är i alla fall roligt att designa båtar. Man kanske skulle göra det på halvtid. Tål att tänka på....... hm..

söndag 1 juli 2012

Man saknar Palme ibland

"Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn och det som pågår idag i Syrien, det är en form av tortyr. Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är mördandet ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: GuernicaOradourBabij JarKatyńLidiceSharpevilleTreblinka, Hanoi, Falluja. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Syrien 2012."