Google Website Translator Gadget

lördag 8 mars 2008

Nonfigurativ

Någon sa…..
vad föreställer den, …tavlan
så modern…..abstrakt och så
Vad visar den, egentligen
Jag sa….
vad förställer en blomma
ett moln, ett ansikte
en palmklädd strand

Ingenting… faktiskt
De bara skapar en inre harmoni
en konstellation
av belönande tankar
lycka
en upplevelse, helt enkelt
precis som en abstrakt tavla kan göra
en tavla…….som den där
som inte föreställer…
någonting

Som du sa

Jag hörde vad du sa
Du sa….
"Det var bara en kärring
som hade dött"
Det sa du
om henne

Tänk…..en dag
kommer någon att säga….
"Det var visst bara nån´ gammal gubbe
som dog"
om dig

måndag 3 mars 2008

Bara en liten teori jag har

(OBS !) Den som inte är intresserad av naturvetenskap i allmänhet och kanske astrofysik i synnerhet, kan nog hoppa över det här inlägget. (Om ni inte är allt för nyfikna, vill säga…)
Min teori :
Jag lanserar här en ny astrofysisk teori som delvis går emot den vedertagna uppfattningen om universums storlek, ålder och utveckling. Jag kallar den för FU-teorin (FrekvensUtmattning som en funktion av tiden).
Om rödförskjutningen i galaxernas ljusspektrum, förutom doppler-effekten, även påverkas av tiden (här genom s.k. frekvensutmattning, se */ ), kommer galaxernas flykthastighet att bli lägre än vad som nu anses. En konsekvens av detta blir då också, att universums storlek är mindre.
Till följd av detta skulle universum inte vara lika gammalt som man nu utgår ifrån. Detta p.g.a. att frekvenssänkningen av bakgrundsstrålningen från Big Bang, då delvis skulle vara orsakad av vilkoren i FU-teorin.
*/ (FU-teorin) Frekvensutmattning skulle enl. FU-teorin bero på, att ljuset förlorar energi över lång tid i form av, att frekvensen sjunker något (= våglängden ökar). D.v.s att en del av rödförskjutningen (frekvenssänkningen) i de flyende galaxernas ljusspektrum i så fall skulle vara prop. mot den tid som ljuset färdats.
Enl. formeln V2 = V1 + 1 / (V1*T) , ( V1 = ursprungl. våglängd, V2 = observ. våglängd, T = tiden )
Denna teori skulle (om den stämmer) ev. ge stöd åt den nu förkastade teorin om ett "cykliskt universum". D.v.s. att de flyende galaxerna till slut "stannar upp", vänder tillbaka och slutligen samlas i en enda punkt (ett gigantiskt svart hål, = The Big Crunch) för att sedan utlösa en "ny Big Bang".
Detta är en mycket hypotetisk teori, eftersom den av naturliga skäl är svår att experimentellt bevisa.
V.H.S.K.B. (Vilket helst skulle kunna bevisas)