Google Website Translator Gadget

måndag 29 juli 2013

Angående den korta sommaren

Som Birgitta Andersson uttryckte det på sin västgötska..... : "EN KÖRTER TI' GAL GÖKEN,..... SEN' SKRIKER UGGLERA"

Meaning of life

RELIGION  -  HUMANS FAVORITE WASTE OF TIME.... !!!!