Google Website Translator Gadget

lördag 19 november 2016

One small step for woman... one giant leap for man (bN)


Utan hopp...!?

Nu har Sveriges Radio startat ett nytt vetenskapsprogram. Vilket de har döpt till... "Hopp"..!? Med tanke på avsnittet jag nyss hörde, borde de snarare ha döpt det till... "Elände.. elände" !! Att det (som också visade sig) skulle bli ytterligare en filial till miljö och klimatprogrammet "Klotet, var jag redan övertygad om. Och den farhågan blev naturligtvis besannad.

Nu handlade det om att avsalta havsvatten för (gissa !?) "klimatdrabbade" områden.. med brist på dricksvatten. Men problemet var nu, var de skulle göra av allt salt...!? Och problemen runt det. Allt fler program på SR tycks bli filialer till Klotet. Nyheterna, ekonominyheterna och vetenskapsnyheterna t.ex. Och bara elände... elände hela tiden. Som om detta ständiga ältande i radion på ett avgörande sätt skulle bidra till någon lösning. SR om några verkar vara de som har minst... hopp..!?

onsdag 9 november 2016

New president in USA. But also a new vice president....!??

Vad Trump egentligen vill, är uppenbarligen fortfarande dolt i mörker. Men... mitt i mörkret lyser hans vicepresident Mike Pence med övernaturligt gudomlig kraft. Den obildade och oinformerade kreationisten... som år 2016 inte alls tror på evolutionen. Som tror att Jorden är 6.000 år gammal. Som vill att "intelligent design" ska undervisas i skolorna. Som anser att bibeln är en naturvetenskaplig skrift. En "teori" precis som evolutionen. Som tycker att homosexualitet är en behandlingsbar sjukdom. Som förnekar klimathotet. Som påstår att rökning inte dödar. Som generellt är emot aborter... m.m. !?? Den mannen, som nu bara är ett hjärtslag från presidentposten. Det kan låta paradoxalt, men nu får vi nog mest hoppas, att Donald Trump inte blir skjuten.