Google Website Translator Gadget

söndag 19 augusti 2012

Pythagoras koppPythagoras kopp – även kallad tantalus­bägare – straffar den girige, då hela bägarens innehåll rinner ut om man fyller den för mycket. Det beror på bägarens speciella uppbyggnad.

I mitten av bägaren finns en pelare med ett rör, som går från bägarens invändiga botten hela vägen upp genom pelaren och tillbaka igen ned till bägaren utvändiga botten. Det är alltså så att säga hål i bottnen av bägaren. (Klicka på bägaren i genomskärning för förstoring)

Röret fungerar som en hävert, som får bägarens innehåll att rinna ut när vätskan hamnar över rörets yttersta punkt. Häverten fungerar först när röret är fyllt med vätska, så inget händer så länge man är försiktig och inte häller för mycket vin i bägaren.

När vätskan når upp till rörets översta punkt och därefter kan rinna ned mot bottnen av bägaren, kommer tyngdkraften att verka kraftigare på den långa vätskepelaren, som kan löpa hela vägen ned och ut ur bägaren, än på den korta pelaren, som stannar inne i bägaren.

Tyngdkraften drar lite mer i den långa vätskepelaren, så trycket i röret blir mindre i toppen av pelaren. Därför pressar luftens tryck på vätskeytan i bägaren upp vätskan i röret, och denna fortsätter att rinna ut så länge bägarens vätskenivå ligger högre än utloppet, som ju finns i bottnen av koppen.

Inga kommentarer: