Google Website Translator Gadget

fredag 17 augusti 2012

Claes Borgström kan vara skyldig till "medverkan till falsk angivelse"

BORGSTSRÖM                      ASSANGE
Claes Borgström anser, att Assange är feg(?), när han nu inte kommer tillbaka till Sverige (igen för andra gången) och blir förhörd i det här s.k. "våldtäktmålet". Dom orden tar alltså denne advokat Borgström i sin mun, om en person som utmanat världens "starkaste" nation och avslöjat komprometterande fakta, mail och videofilmer om och med denna arroganta, hänsynslösa, krigsgalna, imperialistiska och självgoda statsapparat..... USA.

Borgström som själv övertalade dessa naiva tjejer att lämna in en anmälan om våldtäkt, gömmer sig nu bakom sitt eviga mantra, att det är bara han (förutom tjejerna) som vet, vad som hände mellan dom och Assange i den där lägenheten under dessa omtalade dagar. Den händelse som alltså skulle vara ett adekvat underlag för en beskyllning om våldtäkt mot Assange.

Jag tror mer på alla faktauppgifter i fallet som finns på internet, än på Borgströms förhastade slutsatser och kryptiska påståenden. Att anmäla någon annan för våldtäkt, när man själv har medverkat i frivilligt sex under flera dagar, är inte bara en allvarlig beskyllan, utan kan också för Borgströms del vara s.k. brottslig medverkan till falsk angivelse (Enligt Brottsbalkens 5 kap. 1 § https://lagen.nu/1962:700 ) !

Borgström har dessutom genom sitt handlande på ett förödande sätt skadat och undergrävt förutsättningarna för Wikileaks fortsatta existens. Denna organisation som Assange själv byggde upp till ett kritiskt granskande nätföretag, där människor från hela världen anonymt kunde förse org. med avslöjande och ofta komprometterande uppgifter och bevis mot stater, företag och organisationer som i lönndom sysslade med dubbelmoral, brottslig verksamhet, falska förnekanden och uttalanden med kluven tunga.

Denna epokgörande organisation har nu alltså Claes Borgström gravt medverkat till att nästan helt omintetgöra. Han borde hålla sig för god, för att anklaga en person som Assange för feghet. Han som själv alltså kan vara skyldig till medverkan om falsk angivelse enligt BB 5 kap., 1:a paragrafen.

Inga kommentarer: