Google Website Translator Gadget

söndag 1 juli 2012

Man saknar Palme ibland

"Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn och det som pågår idag i Syrien, det är en form av tortyr. Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är mördandet ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: GuernicaOradourBabij JarKatyńLidiceSharpevilleTreblinka, Hanoi, Falluja. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Syrien 2012."

Inga kommentarer: