Google Website Translator Gadget

onsdag 4 juli 2012

Guds partikel nu nedstigen från himlen

Idag tillkännagav Cern, att man med stor sannolikhet har hittat Higgs-partikeln. Den partikel (eller det fält) som ger alla andra partiklar massa. Dvs all vanlig materia som universum består av. Populärt brukar man säga, att Higgs-fältet är som "sirap" och att det är partiklarnas "friktion" mot sirapen som gör, att partiklar med massa uppstår. (Partiklarna = protoner, neutroner, elektroner och alla elementarpartiklarna)

Teorin att det borde finnas en Higgs-partikel skapades av Mr. Higg himself redan på 1960-talet, men har alltså fram till idag bara varit en hypotes. En förutsättning för att standard-teorin om hur universum är uppbyggt skulle stämma på alla punkter. Nu, när den är en verklighet, så väntar kanske nya överraskningar, då man ännu inte vet, om det "bara" finns en (1) Higgs-partikel. Bara framtiden vet svaret

Inga kommentarer: