Google Website Translator Gadget

lördag 19 november 2016

Utan hopp...!?

Nu har Sveriges Radio startat ett nytt vetenskapsprogram. Vilket de har döpt till... "Hopp"..!? Med tanke på avsnittet jag nyss hörde, borde de snarare ha döpt det till... "Elände.. elände" !! Att det (som också visade sig) skulle bli ytterligare en filial till miljö och klimatprogrammet "Klotet, var jag redan övertygad om. Och den farhågan blev naturligtvis besannad.

Nu handlade det om att avsalta havsvatten för (gissa !?) "klimatdrabbade" områden.. med brist på dricksvatten. Men problemet var nu, var de skulle göra av allt salt...!? Och problemen runt det. Allt fler program på SR tycks bli filialer till Klotet. Nyheterna, ekonominyheterna och vetenskapsnyheterna t.ex. Och bara elände... elände hela tiden. Som om detta ständiga ältande i radion på ett avgörande sätt skulle bidra till någon lösning. SR om några verkar vara de som har minst... hopp..!?

Inga kommentarer: