Google Website Translator Gadget

söndag 4 september 2016

Jonas Gardell vet....

Hörde en intervju med Jonas Gardell idag på morgonen. Där han säger, att även de som inte tror på Gud kommer att tas hand av honom (hen..eller whatever) i himlen. För Gud älskar alla. Och det är ju gentilt gjort ! Men ännu mer fantastiskt är, att Jonas själv sitter inne med den kunskapen. För vad jag vet, så har den allsmäktige ännu inte uttalat sig offentligt i frågan..!? Men eftersom Jonas hela tiden citerar bibeln, så får man anta, att det är därifrån den empiriska vetskapen kommer. Och står det i en bok, så brukar det ju vara sant.... eller...

Det vore dock ännu mer gentilt, om den allsmäktige ville ta hand om oss redan här på Jorden. Så att tusentals oskyldiga människor slipper att drunkna i Medelhavet. Eller... inte behöver ligga och plågas för att sedan dö under rasmassorna i alla jordbävningar runt planeten. Eller... att alla missbildade barn som föds istället borde fått ett värdigt liv. Eller... att många äldre och gamla borde få slippa att långsamt bli allt krassligare med åren. För att sedan slutligen tvingas dö en förnedrande död. Allt för ofta i plågor och ångest.

Då... Jonas Gardell... skulle också jag tycka, att Gud älskar alla. Om nu... han, hon, den, det... verkligen finns...!? Vilket uppenbarligen verkar helt ologiskt och osannolikt. Med tanke på ovanstående. Vilket skulle bevisas.

Inga kommentarer: