Google Website Translator Gadget

lördag 14 september 2013

Den sändes upp 1977 och fungerar fortfarande...!????

Voyager 1
Nu i augusti lämnade Voyager 1 vårt solsystems yttersta gräns som ligger ca. 19 billioner km bort. Vid den s.k. Heliopausen. Den har då varit på väg i 36 år och fortsätter sin resa med 45 km/sek ut i den interstellära rymden. Innan den träffar på den första stjärnan, så kommer det att gå ytterligare 40.000 år !

Det är otroligt, att den fortfarande fungerar och kan kommunicera med Jorden. Datorn ombord (från 70-talet) har bara ett arbetsminne på några få kilobyte(!) och sändaren en effekt på 20W. Det tar 17 tim för signalen att nå Jorden (jämför med ca. 1 sekund från Jorden till månen). Plutoniumkällan till strömförsörjningen beräknas klara 10 år till.

Om vi själva rent teoretiskt skulle färdas den här sträckan med att vanligt jet passagerarplan (890 km/t), så skulle det ta oss.... 2.395 år !! Det är, vad jag kallar en resa det.

Inga kommentarer: