Google Website Translator Gadget

onsdag 7 augusti 2013

Fredagen den 13:e..... april 2029

Inte för att jag är vidskeplig, men fredagen den 13:e har liksom fått ett dåligt rykte genom åren. T.o.m. endast talet 13 själv dras med samma otur. Vem minns inte Apollo 13 och vad som hände med den.... ?! Ett förestående event, ca. 16 år från nu, som har en direkt anknytning till den här tveksamma datum och tal-kombinationen, är..... fredagen den 13:e 2029.

99942 Apophis (2004 MN4) är en asteroid uppkallad efter en egyptisk destruktionsdemon. Asteroiden, som upptäcktes 2004, är ett jordnära objekt (NEO) och en aten-asteroid. Den följer en bana som gör att den korsar jordens bana två gånger för varje varv under sin omloppstid på 323 dagar och därvid regelbundet kan komma att passera mycket nära jorden.

Fredagen den 13 april 2029 kommer avståndet att vara cirka 30 000 km - bara en tiondel av avståndet mellan jorden och månen. Vid senare passager, i synnerhet 2036, finns en mycket liten risk för att Apophis träffar jorden. Risken för kollision vid denna passage uppskattas till 1 på 250 000 (okt 2009). Viss osäkerhet föreligger då det är svårt att exakt beräkna vilken avböjning asteroidens bana får när den passerar 2029.


Inga kommentarer: