Google Website Translator Gadget

tisdag 21 maj 2013

Det naturliga urvalet väljer bort skräpet


Evolutionen pågår faktiskt just nu mitt ibland oss. För den fungerar ju som så, att dom ”varelser” på planeten som inte kan anpassa sig till omgivningen och miljön kommer att dö ut. I praktiken så ”arbetar” evolutionen precis just nu bland dom individer, stater och religioner som inte kan acceptera oliktänkande grannar och främmande kulturers ståndpunkter, utan som främsta mål verkar ha att döda varandra. Därför så kommer dom också att utplåna varandra.... med tiden. När man inte kan anpassa sig till planetens och majoritetens evolutionära riktning, så fyller man ingen evolutionär adekvat funktion längre. Man är m.a.o. redan dömd att gå under. 

Till den här utdöende gruppen hör naturligtvis också (av uppenbara själ) även självmordsbombarnas släkte. Trots att nya indoktrinerade kandidater växer upp, så blir dom procentuellt mindre och ytterligare en utdöende gren på mänsklighetens träd.


Inga kommentarer: