Google Website Translator Gadget

måndag 19 november 2012

Öppet brev till Cilla Benkö, VD på Sveriges Radio


Du, Cilla Benkö, säger, att ni på SR faktiskt är finansierade av publiken och att det är er skyldighet att göra bästa möjliga radio. En bra helhet ...helt enkelt. Då är frågan, om man som du gör, nämligen oftast sitter i allt för många möten och kanske lika ofta är ute på div. resor(?)....... verkligen har en klar uppfattning om, vad som i själva verket sänds ut till medborgarna i det här landet...?! Du säger ju själv, att du måste bli bättre på att hänga med på, vad som görs i radion.

Varför ägnar du dig då åt sådant, som enligt mig, är så gravt kontraproduktivt för slutresultatet. Nämligen utbudet i radion. Du säger, att du gärna inte lägger dig i programverksamheten som dina underliggande chefer har ansvar för, samtidigt som du ofta berömmer dina medarbetare via mail. Du säger även, att du är bra på att fatta beslut, men dålig på att fatta beslut som går ut över andra människor. Det kan jag bara tolka som, att du är konflikträdd och inte kapabel att konstruktivt kritisera sektionschefer och andra medarbetare i företaget som du är VD för.

Att ofta resa runt i världen och som nyligen t.ex. tala på någon ”kongress” i London, om hur man ska finansiera publik service i framtiden, kan inte vara essentiellt för kärnverksamheten. Det är bara ett naivt sätt att överskatta sin egen betydelse och att själv försöka framstå som..... att man som chef gör något viktigt. Man undrar, hur alla dessa möten som du sitter i verkligen kan vara viktigare, än att ta sig tid och t.ex. lyssna på P2 (vilket du sällan gör) och på P4 och musikutbudet där i allmänhet och i lokalradion i synnerhet. En normal person som konsekvent lyssnar på och konstruktivt utvärderar musikutbudet i lokalradion, kan inte vara omedveten om det fullkomligt malplacerade musikvalet där...!?! Dom som är målgruppen för den musiken..... lyssnar ju inte ens på radion. Nej, då är dom ju oftast i skolan ! Vad jag vill säga är, att den musiken absolut inte är representativ för dom till största delen vuxna lyssnare som normalt tillhör lokalradions publik.

Det är en skandal, att ingen inom SR kan inse detta faktum, oberoende av alla VD'are som har passerat revy genom dom senaste åren. Angående att du själv mest lyssnar på P3, så säger du, att utan den yngre publiken, så har vi ingen framtid...!?! Nej, men om ingen ska leva i nuet och i det förflutna, utan bara tänka på ungdomarna och framtiden, var ska då vi alla vuxna med bred musiksmak få det adekvata och diversifierade musikutbud som vi, bestående av flera generationer, borde ha rätt till...? Dessutom i den enda kanalen som trots allt vänder sig till oss..?? Du kanske inte ens är medveten om, att musiken i P4 (förutom i dom producerade programmen, där Kerstin Behrendtz mest väljer nyprod. kvinnliga artister..??) ”väljs” av ett datorprogram !? Nämligen det fullkomligt felprogrammerade s.k. Selector. Jag tycker, att du kan ställa in några av dina resor och ofta säkert onödiga möten och ta itu med det här ..... Selector-programmet och dess ansvariga istället !! Du säger ju, att du är bra på kreativa problemlösningar. Fine, här har du något verkligt substansiellt att bita i..... för en gång skull. Men, det kanske är allt för svårt att vara den verkliga chefen som fattar dom där besluten som, gud förbjude, ev. skulle kunna såra några av dina anställda på SR. Ett företag som SR får inte bli en klubb för inbördes beundran, där menlöshet bland högsta chefen bara resulterar i uppmuntrande mail. Du har fortarande chansen att inte bli den chefen. Men, bara ett tag till.

Du säger, att det är viktigt, att få barn mellan 9 - 19 att förstå radio. Men, är det inte också viktigt, att dom även får höra äldre musik ...i alla genrer, så att dom får perspektiv på varierad musik i musikhistorien och även får lyssna till alla fantastiska låtar som har gjorts genom åren fram till modern tid. Det är alltid en fara, när chefer och programmakare själva är föräldrar till t.ex. tonårsbarn (som du) och därför tror, att det viktigaste i världen är just barnens välmående och möjligheter oavhängigt andras intressen och behov. Du säger stolt(?), att SR spelar 14.000 nya låtar varje år (mot de kommersiellas 800..?). Men, var har då vår stora musikskatt tagit vägen..?? Har ni grävt ner den djupt under Selector´n ? Det finns nästan en miljon låtar i ert skivarkiv och....... vad ska vi med dom till, om ni bara spelar nyproducerad musik. OK, visst i P3 kan nyproducerad kanske vara överrepresenterad, men,..........inte i P4 och framför allt inte som nu...... i lokalradion..!!!!!

Du säger också, att det gäller, att ha ett innehåll som den unga publiken efterfrågar. Problemet är bara, att det kan ju inte gälla P4 och lokalradion. För dom lyssnar inte på den kanalen. Ni eldar för kråkorna där.... och det måste du och din musikchef för P4 nu till slut försöka att förstå. Du säger som sagt, att du är bra på att fatta beslut. Vi väntar dock fortfarande på det beslutet som visar, att ni verkligen jobbar på licensbetalarnas uppdrag och efter deras önskemål. Framför allt i musikutbudsfrågan.    

Inga kommentarer: